Blog

Nieuws, inspiratie en tips

Hoe werkt het internet?

Hoe werkt het internet?

11.06.2020 Jef Van Gool

HOE WERKT HET INTERNET? DEEL I

We weten wat het is en we gaan er elke dag mee om. Wat zou het kunnen zijn? Het internet natuurlijk! Maar zou u kunnen uitleggen hoe het internet werkt? Of wat het verschil is tussen het World-Wide-Web en het internet?

Computer Netwerken HTTP-Requests & HTML

Dit zijn woorden die u waarschijnlijk al eens eerder hebt gehoord, maar vooral bij technische woordenschat zoals een HTTP-request, kunnen we begrijpen dat deze niet meteen duidelijk zijn voor mensen die niet elke dag bezig zijn met zulke concepten. Maar het is niet zo ingewikkeld als het lijkt. In ons eerste deel zullen we ons bezighouden met computernetwerken.

Deel I: Computernetwerken

We kunnen het internet omschrijven als een openbaar netwerk van computernetwerken. In een netwerk zijn computers met elkaar verbonden om gegevens uit te wisselen. Eén van de eerste computernetwerken was Arpanet. Dit netwerk is in de jaren zestig van de vorige eeuw in de VS ontwikkeld. Hier werden computers van verschillende universiteiten met elkaar verbonden om artikelen en wetenschappelijke bevindingen uit te wisselen. Verbonden betekent in dit geval fysiek verbonden. Het netwerk moet gebaseerd zijn op datatransmissielijnen, in dit geval telefoonlijnen. Als we het over een gegevensoverdracht hebben, bedoelen we niet een e-mail zoals we die nu kennen, maar gedeelde schijven (bestandsmappen) waar meerdere partijen toegang toe hadden. De computers werden later verbonden met het TCP-protocol, dat bepaalt hoe de computers met elkaar communiceren. U kunt een protocol begrijpen als een set met regels over de manier waarop 2 apparaten met elkaar communiceren. De door punten gescheiden getallen is een IP-adres. Een IP-adres is een uniek adres dat gekoppeld is aan je computer wanneer je op het internet surft. Een IP-adres kan zowel statisch als dynamisch zijn. Een dynamisch IP-adres verandert regelmatig, wanneer je bijvoorbeeld je laptop thuis of op je werk via wifi verbindt.

De computers die vandaag de dag informatie verschaffen voor een netwerk zijn echter geen laptops en privé-pc's zoals je die in je studeerkamer hebt staan, maar webservers. Een server is hetzelfde als een personal computer, behalve dat hij geen scherm en geen gebruikersinterface heeft. Het kan worden opgevat als een computermachine die 24 uur per dag, 7 dagen per week op het netwerk is aangesloten en informatie verstrekt. Een computernetwerk is dus een reeks aangesloten computers die via packets (=kleinste eenheid waarmee data over een netwerk wordt verzonnen) en protocollen informatie uitwisselen. In het tweede deel kijken we naar HTTP-requests en HTML om te begrijpen hoe je webpagina's kunt openen vanaf elke computer.

HOE WERKT HET INTERNET? DEEL II We weten wat het is en we gaan er elke dag mee om. Rarara wat zou het zijn? Het internet natuurlijk! Maar zou u kunnen uitleggen hoe het internet werkt? Of wat het verschil is tussen het World-Wide-Web en het internet?

We leggen u in twee stappen uit hoe het internet werkt. Tot slot hebben we de computernetwerken onder de loep genomen en hebben we ons gerealiseerd dat een netwerk alleen bestaat uit computers die via protocollen informatie uitwisselen. Maar… wat hebben een webbrowser en websites ermee te maken?

Deel II: HTTP-verzoeken en HTML

Om te begrijpen hoe HTTP-verzoeken en HTML worden gebruikt, moeten we eerst eens kijken naar het probleem dat de concepten in de eerste plaats heeft gecreëerd.

Er zijn netwerken gebouwd om informatie uit te wisselen. Ze zijn digitaal aangemaakt en vervolgens in een netwerk gedistribueerd. Maar met ons computernetwerk alleen heeft u alleen toegang tot bestanden van een andere computer. Stel je voor dat je voor een andere PC zit en je ziet 20 mappen op je bureaublad. Het zou enige tijd kosten om in de juiste map te kijken en daar ook het juiste bestand te vinden. Als het bestand wordt gevonden, moet je het kunnen openen in een applicatie, wat is het datatype van het bestand (docx, txt of PDF, ...) en heeft de persoon een applicatie die het bestand kan openen? Het probleem is nog groter als we denken dat je op het moment dat je voor een buitenlandse pc zit, toegang hebt tot alle bestanden. Je wilde maar één bestand zien. De aanbieder van de informatie vindt dat ook zeker niet leuk.

Tim Berners-Lee was degene die dit probleem wilde oplossen. Hij wilde de informatie op een gestandaardiseerde manier aan de ontvangers verstrekken. Hiervoor had hij drie onderdelen nodig:

Een gestandaardiseerd bestandsformaat met een protocol die op andere computers zoekt naar een programma dat dit protocol triggert en de informatie weergeeft. Een vrij groot project voor een enkele wetenschapper, maar hij was in staat om het allemaal met succes te doen.

Wat moest dit bestandsformaat kunnen? In plaats van alleen maar tekst weer te geven, zou het in staat moeten zijn om bepaalde waarden of displaymedia te markeren. Hij besloot een opmaaktaal te gebruiken die de inhoud in blokken zou verdelen en het volgens regels weergaf. Hiermee is HTML ontwikkeld.

Om een pagina in HTML weer te geven heeft u een applicatie nodig die deze taal begrijpt en de blokken correct weergeeft. Nadat Berners-Lee dit ook had ontwikkeld, deze noemde hij het WorldWideWeb.

De eerste website, gemaakt bij CERN: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

We hebben echter nog niet duidelijk gemaakt hoe websites op verschillende computers kunnen worden weergegeven en vervolgens worden weergegeven in deze toepassing. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste om het internet te begrijpen. De informatie die door iemand moet worden gepubliceerd wordt eenvoudigweg ingepakt in de opmaaktaal HTML en opgeslagen in een bestand. Dus iemand anders kan toegang krijgen tot de informatie door deze in een webbrowser weer te geven. Het bestand komt via een computernetwerk en een protocol op de computer van een ander terecht. Om HTML-bestanden van servers naar computers te krijgen, heeft Lee het HTTP-protocol ontwikkeld.

Zoals in het laatste artikel wordt erkend, zijn protocollen een soort gesprek tussen computers. In dit gesprek helpt de browser ons weer. We doorlopen het proces stap voor stap:

We voeren een URL in de balk van de browser in. De URL wordt door een DNS-server omgezet naar een IP-adres. Op het opgegeven IP-adres worden de bijbehorende HTML-code voor de aanvraag opgezocht en de inhoud wordt over het netwerk verstuurd. De HTMLinhoud bereikt de browser en wordt door deze geïnterpreteerd. De geïnterpreteerde HTML, resulteert dan in een website zoals wij die kennen.

De constructie die we nog niet kennen is de DNS-server. Het kan gezien worden als een woordenboek, waar mensen namen kunnen invoeren voor hun IP-adressen. Zo zijn ze sneller te vinden.

Samenvatting

We gebruiken computernetwerken om informatie uit te wisselen. We gebruiken HTML om deze informatie doelgericht toegankelijk te maken. Dit wordt bijvoorbeeld gecreëerd door webdesigners en opgeslagen op een webserver. Deze server wacht dan op een verzoek van een gebruiker. In plaats van het IP-adres, het technische adres van de server te moeten onthouden, kan ik een webadres -URL- in de webbrowser invoeren. Dit wordt door een domeinnaamserver -DNS- omgezet in het adres van de computer. Door middel van de HTTPaanvraag kan de browser van de gebruiker communiceren met de webserver en de betreffende website opvragen. De HTML-code wordt vanaf de webserver naar de browser gestuurd. Deze code wordt nu door de browser weergegeven en resulteert in de pagina met koppen, afbeeldingen en blokken zoals we die kennen. Maar wat is het verschil tussen het internet en het WWW? Met het internet bedoelen we alleen het netwerk dat de servers en computers in de wereld met elkaar verbindt. Het WWW daarentegen is de toepassing van dit netwerk, waarbij HTML-code wordt uitgewisseld en weergegeven met behulp van HTTPverzoeken via webbrowsers.

Is alles duidelijk? Bekijk dan onze web development cursus!

Ontdek onze cursussen

Programmeren voor beginners (Python)

Programmeren voor beginners (Python)

online 26.09.2022

Je eerste stappen als programmeur? Met Python, de programmeertaal bij uitstek. (Beginners)

Vanaf 399,00 EUR

Schrijf je in voor deze cursus

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!